Spektakle edukacyjne dla młodzieży

“ANTYGONA” SOFOKLESA

Występują:
ANTYGONA – Justyna Zbiróg
ISMENA – Zuzanna Lipiec – Gąsiorek
KREON – Jerzy Pożarowski (Stanisław Biczysko)
TYREZJASZ – Krzysztof Kalczyński
HAJMON – Ireneusz Dydliński
STRAŻNIK – Jacek Krautforst
CHÓR – Małgorzata Jóźwiak, Joanna Cichoń

Adaptacja i reżyseria – Jolanta Fijałkowska
Muzyka – Mikołaj Hertel

Spektakl trwa około 60 minut

_______________________________________________________________________________

 

“W CIENIU LIPY CZARNOLESKIEJ”

 

Poezja Jana Kochanowskiego przeplatana jest wiadomościami o Renesansie i o poecie. Przedstawiamy Państwu między innymi: “Pieśni”: “Miło szaleć kiedy czas po temu”, “Serce roście patrząc na te czasy”, “Zegar słyszę wybija”, “Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary”, “Rozumie mój, próżno się masz frasować”, “Nie porzucaj nadzieje”, “Wartość cnoty”, “O dobrej sławie”, “Pieśń świętojańska o sobótce”, “Wsi spokojna, wsi wesoła”, “Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”, “Treny”, fraszki: “Na lipę”, “O żywocie ludzkim”, “O doktorze Hiszpanie”, “Na Konrata”, “Za pijanicami”, “Na zdrowie”, “Z Anakreonta”, “Człowiek Boże igrzysko”, “Do gór i lasów” jak i również: fragmenty “Beniowskiego” J. Słowackiego, W. Gomulickiego “Duma o Janie Kochanowskim” i B. Leśmiana “Urszula Kochanowska”. Kostiumy i muzyka renesansowa w nagraniach zespołu “Ars Nova” pod kierownictwem Jacka Urbaniaka wzbogacają informacje o epoce.

Występują:
Małgorzata Jóźwiak (Justyna Zbiróg),
Jolanta Fijałkowska,
Jan Jurewicz (Grzegorz Gierak),
Stanisław Banasiuk

_______________________________________________________________________________

 

“NAPOLEON Z NOWOGRÓDKA”
Poezja Adama Mickiewicza

Pragniemy pokazać młodzieży, że Mickiewicz nadal nas wzrusza i bawi. Wybór poezji dostosowujemy do percepcji uczniów. Korzystamy z następujących utworów:

Ballady i romanse
“Romantyczność”, “Świteź”, “Pani Twardowska”

Wiersze miłosne
“Dobry wieczór”, “Dwa słowa”, “Niepewność”, “Rozmowa”

Sonety Krymskie
“Stepy Akermańskie”

Wiersze różne
“Oda do młodości”, “Do matki Polki”, “Reduta Ordona”(fragmenty), “Dziady” cz. III (fragmenty), “Konrad Wallenrod” (fragmenty), “Pan Tadeusz” (fragmenty)

Bajki
“Golono, strzyżono”, “Panicz i dziewczyna”, “Przyjaciele’, “Pies i wilk”, “Komar, niewielkie licho…”, “Żona uparta”, “Żegota”, “Raz Grzymała…”, “Koza, kózka i wilk”

Występują:
Jolanta Fijałkowska,
Joanna Cichoń,
Stanisław Biczysko (Grzegorz Gierak),
Ireneusz Dydliński

_______________________________________________________________________________

 

“NIE MIECZ, NIE TARCZA – BRONIĄ JĘZYKA LECZ – ARCYDZIEŁA!”
RZECZ O NORWIDZIE – “Nie miecz, nie tarcza bronią Języka Lecz arcydzieła” 

Jest to spektakl złożony z wielu utworów Cypriana Norwida. Chcielibyśmy przekonać młodzież do jednego z największych romantyków, bez którego dzisiaj nie byłoby Miłosza ani Szymborskiej. W klimacie kawiarni teatralnej, pokazane są problemy i nastroje społeczeństwa XIX w. Spektakl oparty jest na następujących utworach: “Fortepian Chopina”, ” Bema pamięci żałobny – rapsod”, “Coś ty Atenom zrobił Sokratesie”, “Do obywatela Johna Brown”, “Posiedzenie”, “Dumanie”, “Daj mi wstążkę błękitną”, “Małe dzieci”, fragmenty “Promethidiona”, “Moja piosenka”, “W Weronie”, Pielgrzym”, “Marzenie”, “Skowronek”, “Larwa”, “W albumie hr.”, “Nerwy”, “Klaskaniem mając obrzękłe prawice”, “Język – ojczysty”, “Kółko”, “Na zgon poezji”, “Aerumnarum plenus” oraz utwory dramatyczne: “Aktor”, “Noc tysięczna druga”, “Pierścień Wielkiej Damy”.

Występują:
Joanna Cichoń
Justyna Zbiróg (Agnieszka Buczek)

Muzyka:
Marek Krynicki
Krzysztof Kalczyński (Jerzy Pożarowski)
Jacek Krautforst (Ireneusz Dydliński)
Scenariusz i reżyseria: Jolanta Fijałkowska

_______________________________________________________________________________

 

“ŻEBY ICH ŚMIERĆ NIE BYŁA NADAREMNA”
Poezja “pokolenia Kolumbów…

Pragniemy poprzez poezję dwudziestoletnich poetów czasu wojny ukazać proces ich dojrzewania i postrzegania zła. Wprowadziliśmy dużo piosenek (ich autorstwa), jak i również satyrę i dowcipy krążące po Warszawie w okresie okupacji.

Wykorzystaliśmy następujące utwory:
Ewa Lipska – “my”, Tadeusz Gajcy – “Żegnając się z matką”, “Moja mała”, fragment powieści “Trzy śmierci” Krzysztof Kamil Baczyński – “Maszeruje pluton”, “Elegia o…(chłopcu polskim)”, “Barbaro, o Barbaro”, “Tych miłości”, “Których nam nikt nie wynagrodzi”, “Pokolenie”, “Spojrzenie”, “Niebo złote ci otworzę” Zdzisław Stroiński – “O dniach innych” Andrzej Trzebiński – “Wymarsz uderzenia”, “O niebieskim pachnącym groszku”, “Wyprzedaż jesieni” Krystyna Krahelska – “Wiersz o nas i o chłopcach” Mirosław Jezierski – “Mała dziewczynka z AK” Józef Szczepański – “Chłopcy silni jak stal” Tadeusz Hollender – “Uśmiech Warszawy” Stanisław Ryszard Dobrowolski – “Warszawskie dzieci” Czesław Miłosz – “Ballada” Ryszard Kiersnowski – “Testament poległych”

Wsytępują:
Małgorzata Jóźwiak
Jolanta Fijałkowska
Leon Łochowski
Andrzej Seroczyński – akompaniament

Program trwa 45-50 minut

_______________________________________________________________________________

 

“W KRĘGU FILOZOFII ZBIGNIEWA HERBERTA”

W programie wykorzystano następujące utwory: “Apollo i Marsjasz”, “Życiorys”, “Mój ojciec”, “Chciałbym opisać”, “17 IX”, “Pieśń o bębnie”, “Pan od przyrody”, “Co widziałem”, “Raport z oblężonego miasta”, “Ze szczytu schodów”, “Potęga smaku”, “Tren Fortynbrasa”, “Głos wewnętrzny”, “Pan Cogito – powrót”,” Pan Cogito o potrzebie ścisłości”, “Pan Cogito o cnocie”, “Przesłanie Pana Cogito”, sceny z dramatów: “Jaskinia filozofów”, “Drugi pokój”, fragmenty szkiców z tomu “Labirynt nad morzem”, fragmenty rozmowy ze Zbigniewem Herbertem.

Występują:
Małgorzata Jóźwiak
Jolanta Fijałkowska
Marcin Kocela
Rafał Sisicki , (Grzegorz Gierak, Jerzy Pożarowski)

_______________________________________________________________________________

 

W SYBIRU BIAŁEJ DŻUNGLI
Poezja Mariana Jonkajtysa 

Proponujemy Państwu spektakl poetycko – muzyczny według poezji Mariana Jonkajtysa, złożony z wierszy i pieśni wybranych z tomików poezji “My, których ocaliłaś…” i “Żywa pamięć”, mówiący o agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku, o prześladowaniu Polaków i zbrodniach dokonywanych na naszym narodzie przez władze ZSRR w latach 1939 – 1956.

Występują:
Jolanta Fijałkowska,
Leon Łochowski

Akompaniuje:
Andrzej Seroczyński

_______________________________________________________________________________

 

“ZAPISKI KOMEDIANTA?”
Janusz Horodniczy

Jest to spotkanie z aktorem, twórcą Kabaretu Jednego Aktora “Szczypta” (“Żartoteka”, “Przy Szabasowych świecach”, “Rzecz wstydliwa”), współautorem wielu filmów o wybitnych ludziach, gwiazdach sportu, teatru i estrady, autorem książek: “Młodsi od swoich wyroków” i “Zapiski komedianta” – Januszem Horodniczym. Rozmowę na temat książki “Młodsi od swoich wyroków” dotyczącej okresu stalinizmu w Polsce prowadzi Jolanta Fijałkowska. Spotkanie to przeplatane jest fragmentami działalności estradowej aktora. Widzowie usłyszą znakomite teksty m. in. Jurandota, Kofty, Kerna.

_______________________________________________________________________________

 

WOKÓŁ TEATRU

Pragniemy wyjaśnić młodzieży jaki był, jaki jest i po co jest teatr. Pokazujemy maski, peruki, rekwizyty i kostiumy. Staramy się zobrazować rozwój teatru od antyku po czasy współczesne. Wykorzystujemy sceny z następujących dramatów: Ajschylosa -“Agamemnon”, Szekspira – “Poskromienie złośnicy”, Moliera – “Mieszczanin szlachcicem”, Słowackiego – “Balladyna”, Gombrowicza –”Operetka”. Program dostosowywany jest do percepcji uczniów. Pokazujemy go również w klasach młodszych (V-VI).

Występują:
Małgorzata Jóźwiak ( Justyna Zbiróg),
Jolanta Fijałkowska,
Ireneusz Dydliński (Stanisław Banasiuk),
Dariusz Sycz (Artur Krajewski, Wojciech Kobiałka)

_______________________________________________________________________________

 

“GRAFFITI NA CZOLE” (SAVOIRE VIVRE NA CO DZIEŃ)

Odpowiadamy na pytanie, co to jest: savoir – vivre. Sięgamy do historii i tradycji. Wprowadzamy młodzież w świat elegancji, porządku i szacunku do człowieka. Omawiamy zagadnienia związane z kulturą w domu, w szkole, na ulicy, w teatrze, w sklepie, na dyskotece, w restauracji. Jak należy: przedstawiać się, zachowywać się przy stole, rozmawiać przez telefon, prosić partnerkę do tańca itp. Staramy się Państwa i młodzież rozweselić fragmentami utworów literackich znanych twórców. Sięgamy m.in. do “Pana Tadeusza” – A.Mickiewicza, “Fircyka w zalotach” – F. Zabłockiego, “Mieszczanina szlachcicem” – Moliera Mamy nadzieję, że lekcja ta pozostanie wskazówką na całe życie.

Występują:
Katarzyna Kulik (Joanna Cichoń, Justyna Zbiróg),
Piotr Warszawski (Marek Bogucki),
Jerzy Pożarowski (Wojciech Kobiałka),
Wojciech Kobiałka (Stanisław Biczysko)

Muzyka: Marek Krynicki

Scenariusz i reżyseria:
Jolanta Fijałkowska

Program trwa 60 minut

_______________________________________________________________________________

 

“GDY ZABRAKNIE MIŁOŚCI”

Mówimy na temat narkomanii i alkoholu wśród młodzieży szkolnej. Korzystamy z licznych publikacji, artykułów i wierszy m.in. ks. Jana Twardowskiego. Pokazujemy też Państwu monodram na podstawie “Pamiętnika narkomanki” Barbary Rosiek. Pragniemy przestrzec młodzież przed uzależnieniami. Informujemy co to są i do czego prowadzą dysfunkcyjne rodziny. Skąd bierze się samotność i rozgoryczenie młodych ludzi? Jak przeciwstawić się problemom współczesnego świata? Jak walczyć o siebie? Program urozmaicony jest odpowiednią muzyką.

Występują:

Małgorzata Jóźwiak,
Jolanta Fijałkowska,
Rafał Sisicki ( Marcin Kocela, Jerzy Latos, Wojciech Majchrzak)

_______________________________________________________________________________

 

 “ANGELOLOGIA WEDŁUG KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO”

Rzecz dzieje się w Niebie. Jest to opowieść o trzech aniołach, którzy naśladując ludzkie słabości i wyśmiewając współczesne problemy tego świata, narazili się Panu Bogu i zostali wyrzuceni do Piekła. W spektaklu wykorzystano m.in. utwory: “Piosenka o trzech wesołych aniołach”, “Kongres abulików”, “Ulica Sarg”, “Cudotwórca z Meszagoły”, “Liryka, liryka, tkliwa dynamika”, “Koniec świata”,

“Rozmowa liryczna”, “La danse Polonais”, “Wciąż uciekamy”, “Skumbrie w tomacie”, “Towarzystwo dobroczynności”, “Wycieczka do Świdra”, “Koncert w Częstochowie”, “Śmierć inteligenta”, “Wciąż uciekamy”.

Występują:
ANIOŁ NARRATOR: Katarzyna Kulik
(Małgorzata Jóźwiak, Justyna Zbiróg)
ANIOŁ PIOTR: Stanisław Biczysko
ANIOŁ PAWEŁ: Jerzy Pożarowski
ANIOŁ ZEFIRYN: Adam Biedrzycki

Muzyka:
Stanisław Biczysko
Marek Krynicki

Układ tekstów i inscenizacja:

Jolanta Fijałkowska

Spektakl trwa około 60 minut

_______________________________________________________________________________

 “JULIUSZ SŁOWACKI – Szli krzycząc: “Polska! Polska!”

W spektaklu wykorzystano następujące utwory: “Hymn”, “Oda do wolności”, Pogrzeb kapitana Meyznera”, Wielcyśmy byli i śmieszniśmy byli…”,”Rozłączenie”, “Testament mój”, “Grób Agamemnona”, “Beniowski”, sceny z dramatów: “Fantazego”, “Kordiana”, “Balladyny” oraz “Listy do matki”.

Występują:
Justyna Zbiróg,
Stanisław Biczysko,
Bogdan Kozyra,
Jerzy Pożarowski

Scenariusz i reżyseria:
Jolanta Fijałkowska

_______________________________________________________________________________

 

“ŻYCIE JEST DIABŁA WARTE JEŻELI…?” –  Władysław Broniewski

Jest to prapremierowy spektakl poetycko-muzyczny p.t.: “Życie jest diabła warte jeżeli…?” oparty na lirykach i “Pamiętnikach” Władysława Broniewskiego, do którego muzykę skomponował Mikołaj Hertel, a scenariusz napisał Krzysztof Kalczyński.

Władysław Broniewski przetrwał w naszej pamięci głównie jako poeta rewolucyjny.

Chcemy ukazać człowieka nieprzeciętnej wrażliwości, patriotę odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari, a z drugiej strony kogoś komu nie obce są słabości, strach i alkohol. Pięćdziesiąta rocznica śmierci pisarza stwarza ku temu wspaniałą okazję. Niezaprzeczalną wartością literacką jest piękne słowo poety, a całość spełnia walor edukacyjny.

 

Scenariusz:
Krzysztof Kalczyński

Muzyka:
Mikołaj Hertel

Występują:
Halina Rowicka,
Dagmara Bąk,
Krzysztof Kalczyński,
Jacek Zienkiewicz