ROK 2002

czerwiec
Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park zleciła Agencji zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka

styczeń
WW Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się impreza noworoczna dla dzieci pracowników. W programie: małe disco – zabawa, konkursy oraz spotkanie ze św. Mikołajem

 

 

ROK 2003

listopad
Z okazji 11 listopada w kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego odbyło się kostiumowe widowisko poetycko – muzyczne pt. “Droga do niepodległości”. Scenariusz i reżyseria: Jolanta Fijałkowska. Udział wzięli: Jolanta Fijalkowska, Leon Łochowski, Stanisław Banasiuk, Jacek Krautforst. Przy instrumencie – Andrzej Seroczyński

kwiecień
Dom Kultury “Imielin” zgłosił Jolantę Fijałkowską do “Nagrody prezydenckiej RP za twórczość i działalność artystyczną dla dzieci i młodzieży

 

 

ROK 2004

listopad
V WIECZÓR DOBROCZYNNY W TEATRZE POLSKIM zorganizowany przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” pod patronatem prezydenta m.st. Warszawy – Lecha Kaczyńskiego. Reżyseria: Jolanta Fijalkowska

maj
W kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego przy al. KEN 101 w Warszawie odbyło się kostiumowe widowisko historyczne pt. “Dla dobra powszechnego, niniejszą konstytucję uchwalamy”. Udział wzięli: Joanna Stefańska-Matraszek (solistka), Jolanta Fijałkowska, ks. Kazimierz Orzechowski, Stanisław Banasiuk, Jacek Krautforst, chór “Vars Cantabile”. Przy instrumencie – Janusz Tylman

 

 

 

ROK 2005

12 kwietnia
Muzeum Niepodległości. Promocja książki Wity Wołk-Jezierskiej – “Kulisy zbrodni katyńskiej”. Scenariusz: Jolanta Fijałkowska

5 marzec
Uroczysta msza upamiętniająca 65-lecie mordu katyńskiego w Bazylice św. Krzyża

17 marca
Muzeum Niepodległości. Spotkanie z Witą Wołk-Jezierską – córką zamordowanego oficera w Katyniu. Recytacje: Jolanta Fijałkowska

10 luty
Białystok. Uroczysty koncert w Książnicy Białostockiej z okazji obchodów upamiętniających wywózki Polaków na Syberię. Udział wzięli: Jolanta Fijałkowska, Leon Łochowski, Zygmunt Sierakowski i pianista Andrzej Płonczyński. Specjalnym gościem była Rena Rolska, żona autora hymnu Sybiraków – Mariana Jonkajtysa, która przekazała do muzeum nieskończony różaniec ich autorstwa, pokazujący wszystkie miejsca zsyłki Polaków w głąb Rosji

14 – 25 luty
Agencja zorganizowała według własnego scenariusza ferie w Muzeum Niepodległości w ramach “ZIMA W MUZEUM 2005”. Były to przedstawienia teatralne dla dzieci, zajęcia muzyczne (prowadzone przez wieloletniego muzyka i pedagoga Adama Dąbrowskiego), zajęcia plastyczne, warsztaty autorskie Jolanty Fijałkowskiej: “Savoir vivre na co dzień”, “Historia ubioru”, “Polskie tradycje świąteczne”, “Polacy nie gęsi, iż swój język mają” oraz gry i zabawy

styczeń
Agencja zorganizowała imprezę noworoczną w Zamku Królewskim w Warszawie, na którą składało się: przedstawienie pt. “Baśnie i legendy polskie”, bal i spotkanie z Mikołajem